Lukio‎ > ‎

Poissaolosäännöstö

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa oppitunneilla. Opiskelijan tai alaikäisen opiskelijan ollessa kyseessä hänen huoltajansa täytyy selvittää kaikki poissaolot Wilman kautta niille opettajille, joiden kursseilta opiskelija on ollut poissa. Selvitys on tehtävä viikon kuluessa.


Jos opiskelija / huoltaja ei huolehdi selvityksistä tai poissaolot eivät ole hyväksyttäviä, opettaja saattaa asian ryhmänohjaajan tietoon ja tekee päätöksen kurssin jatkamismahdollisuudesta. Ryhmänohjaaja selvittää opiskelijan muiden aineiden mahdolliset poissaolot ja keskustelee poissaoloista opiskelijan kanssa. Ryhmänohjaaja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijan huoltajaan, opinto-ohjaajaan ja kuraattoriin.


Epäsäännöllinen koulunkäynti voi johtaa koulusta erottamiseen (Lukiolaki §24 ja §25). Opiskelu lukiossa on hyvin tiivistä ja poissaolot vaikeuttavat opiskelua ja kursseista suoriutumista. Tämän vuoksi tulee välttää poissaoloja koulutyöstä.


Sairaus

Sairaustapauksessa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija ilmoittaa Wilmassa ko. päivän poissaolosta ennen puoltapäivää ja puolenpäivän jälkeen seuraavan päivän poissaolosta. Esimerkiksi maanantain poissaolon voi ilmoittaa vasta sunnuntaina. Ilmoittaminen koskee siis yhtä päivää kerrallaan.


Käytäntö koeviikolla

Jos sairastuminen estää kokeeseen osallistumisen, huoltajan on ilmoitettava siitä ko. kurssin opettajalle / rehtorille ensitilassa, viimeistään koeaamuna klo 8.50 – 9.00, jotta opiskelijalla säilyy oikeus suorittaa koe myöhemmin. Kokeen uusi ajankohta sovitaan opettajan kanssa.

 

Työssäkäyntiä varten ei poissaololupaa anneta. Lomamatkat tulee pääsääntöisesti järjestää koulun lomien aikana. Rehtori voi kuitenkin myöntää poissaololuvan erityisen perustellusta syystä täysi-ikäiselle opiskelijalle.

 

Poissaololupa pyydetään etukäteen

  • tietyn kurssin yksittäiseltä tunnilta kyseisen kurssin opettajalta
  • 1 – 5 pv apulaisrehtorilta, ja kerrottava niiden kurssien opettajille, joilla opiskelee
  • enintään yhden lukuvuoden ajaksi rehtorilta 

Poissaololupa anotaan lomakkeella, joka palautetaan asianmukaisesti täytettynä luvan antajalle. Hakemuksen liitteenä täytyy olla aina huoltajan puolto tai muu todiste poissaolon tarpeellisuudesta.


Lupa poissaoloon koeviikolla annetaan vain poikkeustapauksissa. Tällöin opiskelijan on ennen luvan hakemista sovittava opettajien kanssa kokeiden suorittamisesta, ja ajat merkitään hakemukseen.

Urheilulukiolaiset pyytävät poissaololupansa rehtorilta.
Comments